Werkwijze

Marzieh Reyhani verzorgt voor KLANKATELIER privélessen, workshops en trainingen om een ieder in staat te stellen de wonderlijke aspecten van de Lichtenberger® Methode te laten ontdekken.

WERKWIJZE


Een les volgens de Lichtenberger
® Methode bestaat eruit via verschillende stimulaties vooral het oor, maar ook de andere zintuigen te belichten, te activeren en te ontwikkelen.

* Het oor wordt voornamelijk gestimuleerd doordat u zingt of speelt en daarbij leert op akoestisch niveau uw klank te bevragen. Verder wordt het oor gestimuleerd door te luisteren naar specifieke klankinstrumenten. Deze stimulaties zullen het oor prikkelen, beter doen functioneren en meer zeggenschap geven in de stem- en lichaamsfuncties. In uw geluid zult u een steeds groter spectrum aan klankkleuren, boven- & ondertonen en hoge & lage frequenties gewaarworden.

* Daarnaast wordt u gestimuleerd om bepaalde kwaliteiten in uw weefsel en lijf waar te nemen, zoals ruimte gevoel, grenzeloos-zijn en beweeglijkheid. Het gaat hierbij om het contact opnemen met en het ervaren van onze lichaamsweefsel, -functies, -houdingen en –reflexen en het aanvoelen van dieper gelegen lichaamslagen. Hierdoor verandert de spiertonus en ontstaat er een totaalgevoel van het lichaam. De algemene gemoedstoestand zal rustig worden en stem- en lichaamsfuncties zullen steeds meer als vanzelf gaan.